لطفا کد ملی را وارد نمایید

برای افزایش اعتماد و اطمینان مشتریان، بهین تدبیر خدمتی نوین اریه میکند. پس از برگزاری دوره ها، برای شرکت کنندگان در دوره و کسانیکه دوره را با موفقیت به پایان رسانده اند، گواهینامه های مشخص تهیه و صادر می شود که اطلاعات آن در اینجا قابل جستجو و دستیابی است.

برای جستجوی اصالت گواهینامه ها، کافیست شماره ملی شرکت کننده را در مستطیل بالا وارد کنید، تا به عنوان و شماره گواهینامه های صادر شده برای فرد مورد نظر دسترسی پیدا کنید.