خدمات آموزشی

آموزش
برنامه ریزی آموزش:
سازمانهای یاد گیرنده، برای رشد خود و منابع انسانیشان، چند دغدغه دارند :
-دسترسی به مدرسان خبره
-خدمات آموزشی اثربخش
-استفاده از شیوه های نوین آموزش
-کسب مهارت آموزش پذیر
این عوامل معیارهای بهین تدبیر برای طراحی و اجرای دوره های آموزشی است.
edward deming
تقویم آموزشی
آموزشها به دو صورت عمومی (در محل شرکت بهین تدبیر) و اختصاصی (در محل سازمان های درخواست کننده) قابل برگزاریست.
مشاوران بهین تدبیر پس از ارزیابی و انتخاب مدرسان زبده، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی می کند. دوره ها طبق استانداردهای مشخص و روش اختصاصی بهین تدبیر برگزار می شوند و نتایج نظر سنجی شرکت کنندگان بررسی و تحلیل شده و اقدامات لازم برای بهبود کیفیت برگزاری مشخص می شوند.
نتایج نظر سنجیها نیز بی کم و کاست از طریق سایت بهین تدبیر اطلاع رسانی می شود.
برگزاری دوره های آموزشی عمومی:
دوره های آموزشی عمومی بهین تدبیر، در قالب تقویم آموزشی برنامه ریزی و اطلاع رسانی می شود.
متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی عمومی (public) بهین تدبیر، کافیست پس از بررسی تقویم آموزشی بهین تدبیر و کسب اطلاعات تکمیلی از دفتر بهین تدبیر دوره های آموزشی مورد نظر را انتخاب کرده،  فرم درخواست دوره آموزشی را تکمیل و آن را به نشانی info@BehinTadbir.com ایمیل یا به شماره 09353400967 ( BehinTadbirConsultant@) ارسال کنند.
محل برگزاری این دوره ها در دفتر بهین تدبیر و در محدوده مرکزی شهر تهران، خارج از طرح ترافیک و با دسترسی مناسب به وسایل نقلیه عمومی و ایستگاه مترو است. مشاوران بهین تدبیر (Behin Tadbir Consultants) را در نقشه گوگل بیابید.
دوره ها در فضایی راحت و آرام و در گروه های حداکثر 10 نفری برگزار می شود. می توانید تصاویری از برگزاری دوره های آموزشی را در منوی گالری عکس ببینید. همچنین، پس از برگزاری هر دوره آموزشی نتایج نظر سنجی شرکت کنندگان دوره هم در سایت اعلام می شود.
اصالت گواهینامه های آموزشی بهین تدبیر:
همچنین بعنوان خدمتی نو و برای افزایش اعتماد مشتریان و اطمینان از اصالت گواهینامه ها، پس از برگزاری دوره های آموزشی و ارزیابی نتایج آزمونها یا کار کلاسی شرکت کنندگان، برای شرکت کنندگان در دوره ها، گواهینامه های آموزشی  صادر شده و اطلاعات آن در سایت قابل جستجو و دسترسی است.
برای جستجوی اصالت گواهینامه ها، کافیست اینجا کلیک و شماره ملی شرکت کننده را وارد کنید، تا اطلاعات دوره آموزشی و شماره گواهینامه های آموزشی صادر شده برای  ایشان را بیابید.
برگزاری دوره های آموزشی اختصاصی:
چنانچه متقاضی طراحی و اجرای دوره های آموزشی اختصاصی (in house) توسط بهین تدبیر هستید، کافیست عنوان دوره های آموزشی و اطلاعاتی از زمان و محل برگزاری و شرکت کنندگان دوره را طی فرم درخواست دوره آموزشی  ثبت و به نشانی info@BehinTadbir.com ایمیل یا به شماره 09353400967 (BehinTadbirConsultant@) ارسال نمایند.  طیف وسیعی از دوره های آموزشی مرتبط با سیستمهای مدیریت توسط مدرسان بهین تدبیر برگزار شده و برای سازمان شما نیز قابل اجراست.
تقویم آموزشی مشاوران بهین تدبیر
سال 1400
تاریخ تدوین: 1400/04/04
بهار
ردیف عنوان دوره مدرس دوره مدت و هزینه دوره (ریال) زمان برگزاری
1 کارگاه تشریح الزامات
سیستم مدیریت کیفیت
بر اساس ISO 9001:2015
خانم مهندس موسوی 12 ساعت
(3 جلسه)
3,900,000
خرداد
2 کارگاه تشریح الزامات
و ممیزی داخلی ISO 9001:2015
خانم مهندس موسوی 16 ساعت
(4 جلسه)
6,200,000
خرداد
3 مدیریت ریسک (از منظر HSE) آقای مهندس عرب عامری 6 ساعت
(2 جلسه)
2,700,000
خرداد
 •   تاریخ دقیق برگزاری هر دوره پس از ثبت نام اولیه شرکت کنندگان و در زمان توافقی مدرس و آموزش پذیران برنامه ریزی و حداقل 10 روز زودتر به شرکت کنندگان اعلام می شود.
 • لیست دوره های قابل برگزاری مشاوران بهین تدبیر ارائه شده است، جهت درخواست دوره های اختصاصی در سازمان خود (in house) با ما تماس بگیرید.
 • در صورتی که امکان برگزاری کلاس های حضوری فراهم شود، یا بتوانیم همزمان با اجرای آنلاین، پذیرای تعداد محدودی بصورت حضوری باشیم، شرایط آن متعاقبا اعلام می شود.
spring
ردیف عنوان دوره مدرس دوره مدت و هزینه دوره (ریال) زمان برگزاری
1 کارگاه برآورد عدم قطعیت اندازه گیری آقای دکتر جهانبانی 12 ساعت
(3 جلسه)
4,000,000
تیر
2 کارگاه تشریح الزامات
سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه
ISO/IEC 17025:2017
خانم مهندس موسوی 12 ساعت
(3 جلسه)
4,000,000
تیر
3 کارگاه تشریح الزامات
و ممیزی داخلی ISO/IEC 17025:2017
خانم مهندس موسوی 12 ساعت
(3 جلسه)
6,500,000
تیر
4 محاسبات قیمت تمام شده سیم و کابل آقای مهندس پور عبدلله 6 ساعت
(2 جلسه)
2,700,000
تیر
5 کارگاه برآورد عدم قطعیت اندازه گیری در آزمون های شیمیایی خانم دکتر دشت بزرگی 12 ساعت
(3 جلسه)
5,600,000
مرداد
6 کارگاه تربیت ارزیاب کانون ارزیابی و توسعه شایستگی ها ارزیاب ارشد کانون های ارزیابی 12 ساعت
(3 جلسه)
6,000,000
مرداد
7 کارگاه قانون تصمیم گیری برای ارزیابی انطباق الزامات با مشخصات آزمون
(با توجه به الزاات جدید استاندارد 17025:2017)
آقای مهندس عظیمی 6 ساعت
(2 جلسه)
3,000,000
مرداد
8 اصول و مفاهیم اندازه شناسی و کالیبراسیون آقای مهندس طولابی 6 ساعت
(2 جلسه)
3,900,000
مرداد
9 HSE پیمانکاران آقای مهندس عرب عامری 6 ساعت
(2 جلسه)
2,700,000
مرداد
10 کارگاه روش آموزش
به آموزش دهندگان
(Train The Trainer)
آقای مهندس شاهمرادی 12 ساعت
(3 جلسه)
4,800,000
شهریور
11 کارگاه تضمین اعتبار نتایج آزمون/کالیبراسیون آقای دکتر جهانبانی 12 ساعت
(3 جلسه)
4,000,000
شهریور
12 کارگاه ارزیابی پیامدهای زیست محیطی آقای مهندس رئیسیان 12 ساعت
(3 جلسه)
5,600,000
شهریور
13 برآورد عدم قطعیت اندازه گیری
در آزمون های میکروبیولوژی
آقای مهندس ابراهیمی امام 6 ساعت
(2 جلسه)
3,900,000
شهریور
پاییز
ردیف عنوان دوره مدرس دوره مدت و هزینه دوره  (ریال) زمان برگزاری
1 کارگاه مبانی و تشریح الزامات
سیستم مدیریت انرژی
بر اساس ISO 50001
آقای مهندس الهامی فرد 12 ساعت
(3 جلسه)
6,000,000
مهر
2 کارگاه کاربرد مینی تب در
تضمین اعتبار نتایج آزمون
آقای مهندس عظیمی 6 ساعت
(2 جلسه)
2,900,000
مهر
3 تهیه مواد مرجع داخلی و
نحوه استفاده و کاربرد آنها
آقای مهندس طولابی 6 ساعت
(2 جلسه)
3,900,000
مهر
4 مبانی و تشریح الزامات
سیستم مدیریت دانش
بر اساس ISO30401:2018
آقای مهندس عزیزیان 12 ساعت
(3 جلسه)
4,500,000
مهر
5 کارگاه برآورد عدم قطعیت با استفاده از تکرارپذیری، تجدید پذیری و
بایاس (روش بالا به پایین)
آقای دکتر جهانبانی 12 ساعت
(3 جلسه)
4,400,000
آبان
6 کارگاه مدیریت ریسک بر اساس
استاندارد ISO 31000:2018
خانم مهندس موسوی 2 روزه
4,300,000
آبان
7 کارگاه تشریح الزامات
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
بر اساس ISO 45001:2018
خانم مهندس موسوی 12 ساعت
(3 جلسه)
3,900,000
آبان
8 کارگاه تشریح الزامات
و ممیزی داخلی ISO 45001:2018
خانم مهندس موسوی 16 ساعت
(4 جلسه)
6,600,000
آبان
9 کارگاه تضمین اعتبار نتایج آزمون های شیمی خانم دکتر دشت بزرگی 12 ساعت
(3 جلسه)
5,600,000
آبان
10 کارگاه مدیریت فرآیند از منظر مدیریت ریسک
(بر اساس الزامات ISO 9001:2015 و
ISO 31000:2018 )
خانم مهندس موسوی 12 ساعت
(3 جلسه)
3,800,000
آبان
11 طراحی، تولید و کنترل کیفیت سیم و کابل خودرویی با ولتاژ پایین آقای مهندس شاه آبادی 12 ساعت
(3 جلسه)
4,600,000
آذر
12 کارگاه تشریح الزامات
سیستم مدیریت زیست محیطی
بر اساس ISO 14001:2015
خانم مهندس موسوی 12 ساعت
(3 جلسه)
3,900,000
آذر
13 کارگاه تشریح الزامات
و ممیزی داخلی
ISO 14001:2015
خانم مهندس موسوی 16 ساعت
(4 جلسه)
6,600,000
آذر
14 HSE در آزمایشگاه آقای مهندس عرب عامری 6 ساعت
(2 جلسه)
2,700,000
آذر
زمستان
ردیف عنوان دوره آموزشی مدرس دوره مدت و هزینه دوره  (ریال) زمان برگزاری
1 مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت پروژه
بر اساس استانداردهای خانواده ISO 21500
خانم مهندس موسوی 12 ساعت
(3 جلسه)
4,300,000
دی
2 کارگاه تشریح الزامات
سیستم مدیریت نهادهای بازرسی
بر اساس استاندارد ISO/IEC 17020:2012
آقای مهندس رهی
خانم مهندس موسوی
12 ساعت
(3 جلسه)
4,300,000
دی
3 کارگاه تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO/IEC 17020:2012 آقای مهندس رهی
خانم مهندس موسوی
16 ساعت
(4 جلسه)
6,600,000
دی
4 مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت نوآوری
بر اساس خانواده ISO 56000
متعاقبا اعلام می شود 12 ساعت
(3 جلسه)
4,800,000
دی
5 کارگاه تشریح الزامات و
سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
ISO22000:2018
خانم مهندس موسوی 12 ساعت
(3 جلسه)
3,900,000
بهمن
6 کارگاه تشریح الزامات و
ممیزی داخلی ISO 22000:2018
خانم مهندس موسوی 16 ساعت
(4 جلسه)
6,600,000
بهمن
7 کارگاه تشریح الزامات
سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو
بر اساس استاندارد IATF 16949:2016
آقای مهندس الماسیه 16 ساعت
(4 جلسه)
11,000,000
بهمن
8 کارگاه تشریح الزامات
و ممیزی داخلی IATF 16949:2016
آقای مهندس الماسیه 20 ساعت
(5 جلسه)
14,500,000
بهمن
9 مبانی و تشریح الزامات
سیستم مدیریت آموزش
بر اساس استاندارد ISO10015:20120
آقای مهندس عزیزیان 12 ساعت
(3 جلسه)
4,500,000
اسفند
10 ایمنی حریق آقای مهندس عرب عامری 6 ساعت
(2 جلسه)
2,700,000
اسفند

دوره های آموزشی قابل برگزاری توسط مشاوران بهین تدبیر

سیستم های مدیریت

  1.  کارگاه شناخت محیط سازمان (بر اساس الزامات استاندارد ISO 9001:2015)
  2. پایش فرآیندها و تحلیل داده ها
  3. نظام آراستگی محیط کار (5S)
  4. کارگاه تشریح الزامات و ممیزی داخلی IMS
   (ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018)
  5. تشریح الزامات استانداردهای مدیریت ارتباط، شکایت و رضایت مشتریان : 2018 ISO 10001-10002-10003-10004
  6. آشنایی با تدوین طرح کیفیت ISO 10005:2018
  7. آشنایی با سیستم مدیریت عملیات (OMS) با رویکرد مدیریت ریسک (براساس IOGP-Report 510:2014)
  8. مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ISO 10006:2017
  9. تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری (MSA)
  10. كنترل فرايند آماري SPC (مقدماتي و پيشرفته)
  11. طراحي بر آزمايشات DOE (آماره مهندسي)
  12. نهادينه نمودن توابع كيفيت QFD
  13. کارگاه تجزيه و تحليل حالات خرابي و تاثيرات آن FMEA خودرویی

آزمایشگاهی

 1. آزمون عملکرد محیط های کشت
 2. تربیت کارشناس تضمین کیفیت آزمایشگاه تایید صلاحیت
 3. کارگاه آشنایی با ANOVA و کاربرد آن در اعتبارسنجی نتایج آزمون
 4. تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری (MSA)
 5. کاربرد کالیبراسیون در آزمایشگاه های شیمی و آب

مدیریت منابع انسانی

 1. کارگاه تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO/IEC 17065:2012
 2. آشنایی با مدارک مورد استفاده در بازرسی
 3. بازرسی دیداری قبل و بعد از حمل PSI , DI
 4. بازرسی مطابقت کالا با استاندارد VOC/CBCA

مدیریت منابع انسانی

 1. مدیریت عملکرد کارکنان سازمان
library

HSE

 1. کارگاه مدیریت ریسک بر اساس مدل Financial, HAZOP, FMEA, Kent
 2. کارگاه آشنایی با روش های ارزیابی ریسک های HSE
 3. مدیریت بحران و وضعیت اضطراری
 4. ایمنی کار در ارتفاع
 5. ایمنی جوشکاری و برش کاری
 6. اصول ایمنی در انبار و نگهداری مواد شیمیایی

صنعتی و انرژی

 1. آشنایی با مفاهیم اولیه در صنعت سیم و کابل
 2. محاسبات مواد بری سیم و کابل
 3. طراحی انواع کابل
 4. اصول کار ماشین های تابنده در صنعت سیم و کابل
 5. اصول کار ماشین های کشش در صنعت سیم و کابل
 6. طراحی کار با دستگاه اکسترودر در صنعت سیم و کابل