لایوهای آموزشی مشاوران بهین تدبیر
معرفی مشاوران بهین تدبیر و برنامه های آن، به مناسبت روز جهانی استاندارد
برگزاری مجموعه لایوهای اموزشی از طریق صفحه اینستا گرام بهین تدبیر (Behin.Tadbir@) با موضوعات متنوع و چالشی در حوزه سیستم های مدیریت
لایو آموزشی شماره ۱، قسمت اول
تاریخ ارائه: ۹۹/۰۷/۲۲
موضوع : آشنایی با تغییرات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 به همراه پرسش و پاسخ
لایو آموزشی شماره ۱، قسمت دوم
تاریخ ارائه: ۹۹/۰۷/۲۲
موضوع : آشنایی با تغییرات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 به همراه پرسش و پاسخ
View this post on Instagram

A post shared by مشاوران بهین تدبیر (@behin.tadbir) on

لایو آموزشی شماره 2
تاریخ ارائه: ۹۹/۰۷/30
موضوع : بازنگری مدیریت و اشتباهات رایج در آن به همراه پرسش و پاسخ
لایو آموزشی شماره 3
تاریخ ارائه: ۹۹/۰8/07
موضوع : عدم انطباق، اقدام اصلاحی، محصول /کار نامنطبق به همراه پرسش و پاسخ
لایو آموزشی شماره 4، قسمت اول
تاریخ ارائه: ۹۹/۰8/12
موضوع :انواع خطا، عدم قطعیت و کاربرد تضمین اعتبار نتایج در اندازه گیری های آزمایشگاه ها (ارتباط ها و خطاهای رایج ) به همراه پرسش و پاسخ
View this post on Instagram

A post shared by مشاوران بهین تدبیر (@behin.tadbir) on

لایو آموزشی شماره 4، قسمت دوم
تاریخ ارائه: ۹۹/۰8/12
موضوع :انواع خطا، عدم قطعیت و کاربرد تضمین اعتبار نتایج در اندازه گیری های آزمایشگاه ها (ارتباط ها و خطاهای رایج ) به همراه پرسش و پاسخ
لایو آموزشی شماره 5
تاریخ ارائه: ۹۹/۰8/20
موضوع : مدیریت ریسک به همراه پرسش و پاسخ
لایو آموزشی شماره 6
تاریخ ارائه: ۹۹/۰8/28
موضوع :  ارزیابی انطباق، در سیستم های مدیریت ISO 14001 و ISO 45001 (بایدها و نبایدها)به همراه پرسش و پاسخ
لایو اموزشی: موضوعات مهم در ارزیابی 17025:2017
تاریخ ارائه: ۹۹/11/15
موضوع : بخش اول ویدیوی لایو “موصوعات مهم در ارزیابی ازمایشگاهها براساس استاندارد ISO/IEC 17025:2017”
لایو اموزشی: موضوعات مهم در ارزیابی 17025:2017
تاریخ ارائه: ۹۹/11/15
موضوع : بخش دوم ویدیوی لایو “موصوعات مهم در ارزیابی ازمایشگاهها براساس استاندارد ISO/IEC 17025:2017”
لایو اموزشی: موضوعات مهم در ارزیابی 17025:2017
تاریخ ارائه: 1400/04/17
موضوع : نکات مهم در ارزیابی های ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷
لایو اموزشی: موضوعات مهم در ارزیابی 17025:2017، قسمت دوم
تاریخ ارائه: 1400/04/17
موضوع : نکات مهم در ارزیابی های ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷
لایو اموزشی: موضوعات مهم در ارزیابی 17025:2017، قسمت سوم
تاریخ ارائه: 1400/04/17
موضوع : نکات مهم در ارزیابی های ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷
ویدئوهای آموزشی مشاوران بهین تدبیر
آزمایشگاهی
سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی شغلی و بهداشت حرفه ای (HSE)
مدیریت ریسک
سیستم مدیریت نهادهای بازرسی
ارزیابی و ممیزی سیستم های مدیریت
سیستم مدیریت ارتباط با مشتری
دوره آموزشی الزامات استانداردهای 9001:2015 , 45001:2018 – در محل شرکت سیبا پلیمر البرز – تیر 1400
دوره آموزشی تضمین اعتبار نتایج آزمون – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (آنلاین)-در دفتر بهین تدبیر – آبان 99
دوره آموزشی الزامات و ممیزی داخلی استاندارد ISO9001:2015 – در دفتر بهین تدبیر- آبان 99
دوره آموزشی عدم قطعیت اندازه گیری-در محل شرکت عالیفرد(سن ایچ)- اردیبهشت 98
دوره آموزشی عدم قطعیت اندازه گیری-در دفتر بهین تدبیر- دی 96
دوره آموزشی کاربرد مینی تب در تضمین کیفیت – در دفتر بهین تدبیر- مرداد 96
دوره آموزشی تضمین کیفیت نتایج آزمون-در دفتر بهین تدبیر- تیر 96
کلیپ های آموزشی عمومی