شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران (IPMI)، در زمینه پيمانکار مجري طرح هاي EPC در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي فعالیت می نماید.
– مشاوران بهین تدبیر در سال 1396 تا 1397خدمات طراحی و استقرار استانداردهایISO 9001:2015 ، ISO 14001:2015 و ISO 45001:2017 را به شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران ارائه نموده و IPMI موفق به دریافت گواهینامه IMS گردید.