هدیه

وبینار آموزشی «آشنایی ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱5»

برگزار کننده : مشاوران بهین تدبیر

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۱۲/20، ساعت 18-20

حضور در این وبینار برای شرکت کنندگان رایگان است.

آشنایی با استاندارد محیط زیست iso 14001:2015