هدیه

وبینار آموزشی «آشنایی با ISO 9001:2015»

برگزار کننده : مشاوران بهین تدبیر

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۱۲/۱۵، ساعت ۱۷-۱۹

حضور در این وبینار برای شرکت کنندگان رایگان است.

ISO 9901 webinar - BehinTadbir