شرکت رسانا کابل، در زمینه تولید سیم و کابل فشار ضعیف فعالیت می نماید.
– ما در سال های 1386-1394 خدمات طراحی، استقرار، بهبود و نگهداری استانداردهایISO 9001:2008 ، ISO 14001:2004 وISO 18001:2007 را به شرکت رسانا کابل ارائه نمودیم و این شرکت موفق به دریافت گواهینامه IMS گردید.