شرکت دنیای فولاد افق کیش، در زمینه ارائه خدمات بازرگانی محصولات فولادی فعالیت می نماید..
– مشاوران بهین تدبیر از سال 1397 تا 1399 خدمات طراحی، استقرار، بهبود و نگهداری استاندارد ISO 9001:2015 را به شرکت دنیای فولاد افق کیش ارائه می نماید.