اصول مدیریت کیفیت، بر اساس استاندارد ISO 9000:2015

اصل 1: تمرکز بر مشتری ( مشتری مداری)

مشتری مداری: تمرکز اصلی مدیریت کیفیت برآورده کردن نیازهای مشتری و تلاش برای فراتر رفتن از انتظارات مشتری است.
چرا “مشتری مداری”؟
موفقیت پایدار یک سازمان زمانی به دست می آید که سازمان اعتماد مشتری و سایر ذی نفعان خود را جلب و حفظ نماید. هر گونه تعامل با مشتری، فرصتی برای ایجاد ارزش بیشتر برای مشتری است. درک نیازهای حال و آینده مشتریان و سایر ذی نفعان به موفقیت پایدار سازمان کمک می‌کند.

چگونه “مشتری مداری” کنیم؟ 

 • درک نیازها و انتظارات حال و آینده مشتریان
 • برقراری ارتباط بین اهداف سازمان با نیازها وانتظارات مشتری
 • تبادل اطلاعات درباره نیازها و انتظارات مشتری در سرتاسر سازمان
 • برنامه ریزی، طراحی، توسعه، تولید، تحویل و پشتیبانی از محصولات و خدمات در راستای برآوردن نیازها و انتظارات مشتری
 • اندازه گیری و پایش رضایت مشتری و انجام اقدامات متناسب با آن
 • تعیین و برآوردن نیازها و انتظارات مقتضی ذی نفعانی که می توانند بر رضایت مشتری موثر باشند
 • مدیریت فعال ارتباط با مشتریان جهت دستیابی به موفقیت پایدار

مزایای کلیدی “مشتری مداری” چیست ؟ 

 • افزایش ارزش مشتری
 • افزایش رضایت مشتری
 • افزودن وفاداری مشتری
 • افزایش تجارت مستمربا مشتری
 • بالا رفتن شهرت سازمان
 • افزایش درآمد و سهم بازار
رهبری

اصل 2: رهبری

ایجاد وحدت در تمام سطوح، هدف و جهت گیری سازمان و فراهم نمودن شرایطی که همه افراد در دستیابی به اهداف کیفی سازمان مشارکت مشتاقانه داشته باشند.

چرا “رهبری “؟
ایجاد وحدت هدف و جهت گیری و مشارکت مشتاقانه کارکنان، سازمان را قادر می سازد تا استراتژی ها، خط مشی، فرایندها و منابع خود را برای رسیدن به اهدافش همسو نماید.

چگونه سازمان را “رهبری” کنیم؟ 

 • تبادل اطلاعات در سراسر سازمان درباره مأموریت، چشم انداز، استراتژی، خط مشی و فرآیندهای سازمان
 • ایجاد و حفظ ارزش های مشترک، عدالت و الگوهای اخلاقی برای رفتار در تمام سطوح سازمان
 • ایجاد فرهنگ اعتماد و یکپارچگی
 • تشویق تعهد سازمانی به كیفیت
 • اطمینان از این كه رهبران در همه سطوح نمونه های مثبتی برای کارکنان سازمان هستند
 • فراهم نمودن منابع، آموزش و اختیارات لازم برای افراد تا با مسئولیت پذیری رفتار كنند
 • الهام بخشی، تشویق و به رسمیت شناختن مشاركت مشتاقانه کارکنان

مزایای کلیدی “مشتری مداری” چیست ؟ 

 • افزایش اثربخشی و کارایی در تحقق اهداف کیفی سازمان
 • هماهنگی بهتر فرآیندهای سازمان
 • بهبود ارتباط بین سطوح و وظایف سازمان
 • توسعه و بهبود توانایی سازمان و کارکنان آن در ارائه نتایج مطلوب

اصل 3: مشارکت مشتاقانه کارکنان

ایجاد وحدت در تمام سطوح، هدف و جهت گیری سازمان و فراهم نمودن شرایطی که همه افراد در دستیابی به اهداف کیفی سازمان مشارکت مشتاقانه داشته باشند.

چرا “رهبری “؟
ایجاد وحدت هدف و جهت گیری و مشارکت مشتاقانه کارکنان، سازمان را قادر می سازد تا استراتژی ها، خط مشی، فرایندها و منابع خود را برای رسیدن به اهدافش همسو نماید.

چرا ” مشارکت مشتاقانه کارکنان “؟ 

برای مدیریت مؤثر و کارا در سازمان، توجه و مشاركت همه کارکنان در همه سطوح از اهمیت برخوردار است. شناخت، توانمندسازی و بالابردن شایستگی کارکنان، مشارکت مشتاقانه کارکنان در دستیابی به اهداف کیفی سازمان را تسهیل می کند.

مزایای کلیدی ” مشارکت مشتاقانه کارکنان ” چیست؟ 

 • درک بهتر اهداف کیفی سازمان توسط کارکنان سازمان و افزایش انگیزه ایشان برای دستیابی به آنها
 • افزایش مشارکت کارکنان در فعالیت های بهبود
 • بالابردن توسعه فردی، ابتکارو خلاقیت
 • افزایش رضایتمندی کارکنان
 • افزایش اعتماد و همکاری درسراسر سازمان
 • توجه بیشتر به ارزش ها و فرهنگ های مشترک در سراسر سازمان
مشارکت

چگونه ” مشارکت مشتاقانه کارکنان ” را جلب کنیم؟

 • تبادل اطلاعات با کارکنان برای افزایش درک ایشان از اهمیت مشارکت فردی آنها
 • ارتقاء همکاری درسراسر سازمان
 • تسهیل بحث و گفتگوی آزاد و به اشتراک گذاری دانش و تجربه
 • توانمندسازی کارکنان برای تعیین محدودیت های عملکرد و انجام ابتکارعمل بدون ترس
 • شناسایی و قدردانی مشارکت، یادگیری و پیشرفت کارکنان
 • توانمند سازی کارکنان سازمان برای انجام خود- ارزیابی در مقایسه با اهداف فردی
 • انجام نظرسنجی برای ارزیابی میزان رضایت کارکنان، تحلیل نتایج آن و انجام اقدامات متناسب با نتایج

اصل 4: رویکرد فرآیندی

هنگامی که فعالیت‌ها به‌صورت فرآیندهای مرتبط و سیستمی منسجم مدیریت می شوند، نتایج ثابت و قابل پیش‌بینی، به صورت موثرتر و کاراتر به‌دست می‌آیند.

چرا “رویکرد فرآیندی”؟ 

سیستم مدیریت کیفیت شامل فرایندهای به هم مرتبط است. درک چگونگی تولید نتایج توسط این سیستم، سازمان را قادر می سازد تا سیستم و عملکرد آن را بهینه کند

چگونه “رویکرد فرآیندی” داشته باشیم؟ 

 • تعیین اهداف سیستم و فرآیندهای لازم برای دستیابی به آنها
 • تعیین اختیارات، مسئولیت، و پاسخگویی برای مدیریت فرآیندها
 • درک توانایی های سازمان و تعیین محدودیت های منابع، قبل از اقدام
 • تعیین وابستگی متقابل فرآیندها و تحلیل تاثیر تغییرات هر فرآیند (جز) برهمه سیستم بعنوان یک کل
 • مدیریت فرآیندها و روابط متقابل آنها به عنوان یک سیستم، برای دستیابی موثر و کارآمد به اهداف کیفی سازمان
 • اطمینان از دسترسی به اطلاعات لازم برای اجرا و بهبود فرآیندها و پایش، تحلیل و ارزیابی عملکرد کل سیستم
رویکرد فرایندی

مزایای کلیدی “رویکرد فرآیندی” چیست؟

 • افزایش توانایی برای تمرکز بر فرآیندهای کلیدی و ایجاد فرصت های بهبود
 • کسب نتایج ثابت و قابل پیش بینی از طریق سیستم فرآیندهای هم جهت
 • عملکرد بهینه از طریق مدیریت مؤثر فرآیند، استفاده کارآمد از منابع و کاهش انواع محدودیتها
 • توانایی سازمان در ایجاد اعتماد در ذی نفعان از نظر پایداری و اثربخشی سیستم

اصل 5: بهبود

سازمان های موفق تمرکز مداوم بر پیشرفت و بهبود دارند.

چگونه در سازمان “بهبود” ایجاد کنیم؟

  • ترویج اهداف بهبود در تمام سطوح سازمان
  • آموزش کارکنان در همه سطوح در مورد چگونگی استفاده از ابزارها و روش ها برای دستیابی به اهداف بهبود
  • اطمینان از شایستگی کارکنان برای تکمیل و موفقیت پروژه های بهبود
  • توسعه و استقرار فرایندها برای اجرای پروژه های بهبود در کل سازمان
  • برنامه ریزی، اجرا، تکمیل و نتایج پروژه های بهبود و پیگیری، بررسی و ممیزی آنها
  • در نظر گرفتن پیشرفت همزمان در توسعه محصولات یا خدمات و فرآیندهای جدید یا اصلاح شده

برای نگهداری سطح فعلی عملکرد سازمان، واکنش در برابر تغییرات شرایط داخلی و خارجی‌ آن و ایجاد فرصت های جدید، بهبود برای سازمان ضروری است

مزایای کلیدی “بهبود” چیست؟

 • بهبود عملکرد فرآیند، توانایی سازمان و رضایت مشتری
 • تمرکز بیشتر روی بررسی و تعیین علت ریشه ایی، به دنبال آن پیشگیری و اقدامات اصلاحی
 • افزایش توانایی پیش بینی و واکنش در برابر ریسک ها و فرصت های داخلی و خارجی
 • توجه بیشتر به پیشرفت و دستیابی به موفقیت
 • استفاده بهتراز یادگیری، در جهت بهبود

اصل 6: تصمیم‌گیری بر مبنای شواهد

احتمال کسب نتایج دلخواه، از تصمیمات مبتنی بر تحلیل و ارزیابی داده ها و اطلاعات، بیشتر است.

اصل 6: تصمیم‌گیری بر مبنای شواهد

احتمال کسب نتایج دلخواه، از تصمیمات مبتنی بر تحلیل و ارزیابی داده ها و اطلاعات، بیشتر است.

چرا ” تصمیم‌گیری برمبنای شواهد”؟

تصمیم‌گیری می‌تواند فرآیند پیچیده ای باشد و همیشه تا حدی عدم قطعیت به همراه دارد.
تصمیم گیری شامل انواع ورودی‌ ها، منابع مختلف و همچنین تفسیرآنهاست که ممکن است ذهنی باشد. دانستن روابط علت و معلولی و عواقب بالقوه نا خواسته مهم است. حقایق، شواهد و تحلیل داده منجر به افزایش شفافیت و اعتماد در تصمیم گیریست.