دعوت به همکاری

مشاوران بهین تدبیر با علم به اهمیت سرمایه های انسانی و نقش آنها در پیشبرد اهداف سازمانی و فردی، از کارشناسان کیفیت دعوت به همکاری می کند.

شرایط احراز کارشناس کیفیت

تحصیلات: کارشناسی رشته های فنی- مهندسی، مدیریت، علوم پایه

سابقه کار: داشتن 1سال سابقه کار مرتبط

آموزشها:  تسلط بر استانداردهای ISO 9001 ،ISO/IEC 17025، تدوین مستندات،  ممیزی آنها

مهارتها : آشنایی با نرم افزار MSP و office، سایتها و منابع استانداردها، برقراری ارتباط موثر با کارفرما، تحلیل سیستمهای مدیریت و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن است که در فرم زیر آمده است.

متقاضیان همکاری، با درج اطلاعات خود در فرم متقاضیان همکاری، آنرا به آدرس info@BehinTadbir.com ایمیل یا به ID تلگرام BehinTadbirCo@ ارسال کنند

بدیهی است مشاوران بهین تدبیر، پس از بررسی اولیه، افراد برگزیده را به مصاحبه دعوت می کند.

دانلود فرم اطلاعات متقاضیان همکاری

cooperation

پذیرش کارآموز

همچنین دانشجویان مستعد مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مهندسی صنایع و مدیریت، می توانند برای طی دوره کارآموزی با مشاوران بهین تدبیر همکاری داشته باشند. برای این دسته افراد نیز تکمیل فرم اطلاعات متقاضیان الزامی است، ولی در بخش شغل درخواستی ، عبارت “کارآموزی” درج شود.