world quality day

” 12نوامبر، روز جهانی کیفیت”

کیفیت برای سازمان های موفق حیاتی است و روز جهانی کیفیت فرصتی برای جشن گرفتن دستاوردهای کیفی سازمان و شناختن کسانی است که عملکرد خود را هر روز بهبود می بخشند.
بسیاری از سازمانها ماه نوامبر را به عنوان ماه کیفیت جشن می گیرند. دلیل اصلی این جشن، افزایش آگاهی نسبت به کیفیت و جشن گرفتن موفقیتهای سازمان در حوزه کیفیت است. تاریخچه این کار به ژاپنیها باز میگردد که درد هه 70-1960 ماه نوامبر را بعنوان ماه کیفیت انتخاب کرده بودند. انجمن مدیریت آمریکا (ASQ) نیز ماه نوامبر را به عنوان ماه جهانی کیفیت جشن می گیرد. به طور معمول دومین پنج شنبه ماه نوامبر به عنوان روز جهانی کیفیت تعیین می شود. در کشور ما 18 آبان به عنوان روز ملی کیفیت انتخاب شده است.
همه ساله سازمانها و شرکتهای بزرگ و موفق برای روز جهانی کیفیت برنامه های ویژه ای تدارک می بینند، لوگو و شعار خاصی برای این روز انتخاب می شود و از سازمانها درخواست می شود از افراد موثر در کیفیت و مشتریان به نحوه مناسبی قدرانی شود.
تعدادی از ایده ها برای قدردانی عبارتند از:
– ارسال پیام صوتی یا تصویری از سوی مدیر ارشد سازمان برای مشتریان
– اجرای آموزش برای مشتریان
– اجرای مسابقات برای مستریان با هدف افزایش آگاهی درباره کیفیت
– مسابقه برای تهیه شعار، پوستر یا مقالات کوتاه در باره کیفیت
– برگزاری جلسات آموزشی همراه با پذیرایی (lunch and learn session)
– قدردانی از کارکنان موفق
– تولید ویدئو های آموزشی درباره کیفیت و پیشگامان آن
– و …
customerValue
شعار سال 2020 روز جهانی کیفیت
خلق ارزش برای مشتری
روز جهانی کیفیت 2020، فرصت عالی برای جلب توجه افراد، تیم ها و سازمان هایی است که عمیقا در ایجاد و بهبود ارزش برای مشتری سرمایه گذاری می کنند. سازمان های مشتری مدار، فرهنگ ایجاد ارزش برای مشتریان خود را با نوآوری و بهبود محصولات، خدمات و فرایندها ایجاد می کنند.
در دنیایی که انتظارات مشتری، رقابت و تغییرات تکنولوژیکی روزافزون است، سازمانها در تلاش اند تا از دید ذی نفعان خود “شریک” شناخته شوند. مدیریت کیفیت نیز عبارت است از عملکرد سازمان ها برای همه ذینفعان خود؛ از بهبود محصولات یا خدمات، سیستم ها و فرآیندها تا اطمینان از مناسب و موثر بودن عملکرد کل سازمان. مدیریت کیفیت به معنای پیگیری مداوم تعالی سازمان است. به طوری که اطمینان حاصل کنید کاری که سازمان شما انجام می دهد برای اهداف شما مناسب است و نه تنها به همین ترتیب باقی می ماند بلکه به پیشرفت خود ادامه دهد.
روز جهانی کیفیت 2020 با بیان نکات زیر به ما فرصت می دهد تا مشخص کنیم، کیفیت چگونه می تواند به ایجاد سازمان های مشتری مدار کمک کند:
  • به رسمیت شناختن اینکه مشتری کیفیت را معنی می کند و نه سازمان؛
  • درک کیفیت محصول و خدمات از دید مشتری ؛
  • به اشتراک گذاشتن عملکرد کیفیت محصول / خدمات را با مشتریان ؛
  • تعامل و همکاری با مشتری برای بهبود کیفیت محصول / خدمات و حل مشکلات.
creating customer value
از جمله فعالیت هایی که برای ایجاد ارزش برای مشتری می توان انجام داد:
1- مشتری را وارد سازمان خود کنید؛ از طریق مصاحبه ها، فیلم ها، ملاقات ها، جلسات ناهار و یا آموزش.
2- مسابقه مشتری مداری؛ مسابقه ای برای شناسایی و تجلیل از تیم ها و افرادی که رضایت، تجربه و ارزش مشتری را با موفقیت بهبود بخشیده اند، برگزار کنید.
3-حمایت و پشتیبانی مدیر ارشد؛ مدیر ارشد را در برگزاری جلسات با بیان دیدگاه های مشتری درگیر کنید.
4- همکاری متقابل؛ تیم هایی مانند طراحی، بازاریابی، فروش، تامین و عملیات را تشویق کنید تا با هم کار کنند تا چگونگی ایجاد ارزش را برای مشتریان داخلی و خارجی بررسی کنند.
5- ارسال فیلم برای مشتری؛ فیلم خود را ضبط و ارسال کنید تا به تیم و مشتریان خود روحیه دهید.
6- استفاده ازابزارهای کیفیت مانند؛

  • مدل کانو (KANO) – سازمان را تشویق می کند تا عوامل “الزامی” ، “عملکردی” ، “بی تفاوت” و “جذاب” در رضایت مشتریان داخلی و خارجی فرآیند، محصول و خدمات را ارزیابی کند. به عبارت ساده تر، مدل کانو به تیم تحقیق و توسعه کمک می‌کند که تمرکزشان را روی ویژگی‌های ضروری محصول بگذارند و بدانند مشتری به کدام ویژگی اصلاً اهمیت نمی‌دهد. این کار باعث جلوگیری از هدر رفتن پول، انرژی و زمان شده و جلب رضایت مشتریان را نیز به دنبال دارد.
  •   درخت CTQ – سازمان را تشویق می کند تا نیازهای بحرانی، محرک ها و معیارهای عملکرد برای فرآیند، محصول و خدمات را ارزیابی کند و نقاطی را شناسایی کنند که واقعا مهم هستند یا نیاز به بهبود دارند. به عبارت ساده تر درخت CTQ به شما کمک می‌کند بدانید چه چیزهایی به عنوان پارامترهای کیفی به چشم مشتریان می‌آید. در نتیجه شما می‌توانید محصول و خدماتی را ارائه دهید که مشتریان واقعا خواستار آن هستند.
  • خانه کیفیت (House of Quality) – که ابزاری برای توسعه محصول است. با استفاده از این ابزار متوجه می شویم چه میزان خواسته مشتری در عملیات سازمان دیده شده و چقدر می تواند محقق شود. این ابزار مشارکت همه ذی نفعان را می طلبد و تضمین می کند که همه نیازمندیها در طراحی دیده شده است.

تدوین: مشاوران بهین تدبیر
17 آبان 1399

منابع