نتایج نظر سنجی این دوره تضمین کیفیت
 برگزارشده در شرکت بهین تدبیر – مرداد 96
تسلط مدرس: %97.5
پاسخگویی به سوالات: %97.5
محتویات دوره: %97.5
جزوه / اسلایدها: % 87.5
رعایت سرفصل: %97.5
انتظارات: %97.5
کیفیت محل برگزاری: %100
کیفیت ومدت دوره: %82.5
میانگین : %94.69