شرکت عالی تحریر پارسیان (پنتر)، در زمینه تولید نوشت افزار فعالیت می نماید.

– مشاوران بهین تدبیر در سال 1399 خدمات طراحی و استقرارISO/IEC 17025:2017 را به آزمایشگاه عالی تحریر پارسیان (پنتر) ارائه می نماید.