نتایج نظر سنجی  این دوره کاربرد نرم افزار مینی تب در تضمین کیفیت نتایج  برگزارشده توسط بهین تدبیر (در شرکت بهین تدبیر) – شهریور96  
تسلط مدرس: %85.7
پاسخگویی به سوالات: %91.4
محتویات دوره: %94.3
جزوه / اسلایدها: %80
رعایت سرفصل: %97.1
انتظارات : %80
کیفیت محل برگزاری: %100
کیفیت ومدت دوره : %94.3
میانگین : %90.36