گزارش نظرسنجی از کاربران ISO 9001

گزارش نظرسنجی از کاربران ISO9001
در 29 ژانویه 2020 و با هدف شناخت نیازهای کاربران فعلی و آینده استاندارد بین المللی ISO 9001، یک نظرسنجی اینترنتی بین المللی انجام شد. مستند حاضر گزارش خلاصه ای از داده های تشریحی، تحلیلی شماتیک و همچنین یافته های آن نظرسنجی است. تحلیل 399 پاسخ دریافت شده در این نظرسنجی نشان می دهد که:
  • با کمی اختلاف نسبت به تعداد کسانی که گزینه “ویرایش استاندارد ISO 9001:2015” را انتخاب کرده اند، اکثریت پاسخ دهندگان رای به تمدید ISO 9001:2015داده اند.
  • حمایت خوبی برای افزودن موضوعات جدید به ویرایش های بعدی 9001 ISO وجود دارد.
  • سازمان های کوچکتر و همچنین سازمان هایی که کمتر از 20 سال از 9001 ISO استفاده می کنند، بکارگیری این استاندارد را دارای مزیت بیشتری می دانند.
برای این منظور در نوامبر 2019 در زیر کمیته SC/176 TC/ISO2 یک گروه کاری به نام (TG5 05) Group Task ایجاد شد تا “آمادگی برای ویرایش بالقوه استاندارد 9001 ISO ” را بررسی نماید که نظرسنجی مورد اشاره برای این منظور توسط این گروه کاری طراحی و در 14 زبان در دسترس کاربران قرار گرفت و در 31 دسامبر 2020 بسته شد .
در این نظرسنجی 8397 پاسخ از افراد و سازمان هایی از طیف گسترده ای از صنایع مختلف و از 149 کشور دریافت شد. بررسی های انجام شده مشخص نمود که با بازه اطمینان 95 درصد و نرخ خطای پذیرفته شده 5 درصد این نمونه معتبر است .
داده های نظرسنجی باتوجه به موارد زیر تفاوت عمده ای در پاسخ های دریافتی از شرکت کنندگان را نشان نمی دهد.
  • اندازه یا موقعیت جغرافیایی سازمان ها
  • سمت /موقعیت سازمانی افراد (عملیاتی، مدیر میانی یا اجرایی) یا واحد سازمانی آن ها
  • داشتن یا نداشتن ISO 9001:2015
  • بخش/صنعتی که سازمان ها در آن فعالیت می کنند.
گزینه ترجیجی Iso 9001
در نتیجه این نظرسنجی، گزارش جامع داخلی نیز تهیه و به گروه مشورتی AG1/ 2 SC/ 176 T(برنامه ریزی و عملیات استراتژیک SPOTG-) جهت بررسی ارائه شد که طی آن گروه کاری TG05 توصیه خود مبنی بر تمدید ISO 9001:2015 را اعلام نمود تا در کنار بررسی سیستماتیک انجام شده توسط اعضای زیر کمیته SC/176 TC/ISO2 (در مورد ISO 9001:2015) مد نظر این گروه مشورتی قرار گیرد
مدت زمان استفاده از ISo 9001
اندازه زمان سازمان
در سوال نهایی نظرسنجی، پاسخ دهندگان می توانستند به صورت تشریحی هر گونه نظرات دیگر خود را ثبت نمایند. از مجموع یک هزار و چهارصد و چهل و هفت (1447) پاسخ ، تعداد یک هزار و صد و سی و سه (1133) پاسخ مورد تحلیل قرار گرفت. جدول زیر تحلیل کلی از این پاسخ ها را که در 5 دسته قرار داده شده اند، ارایه می کند.
answers-frequency

این متن ترجمه مقاله “گزارش نظرسنجی از کاربران ISO 9001″، که در سایت رسمی سازمان جهانی استاندارد در ژانویه 2020 منتشر شده است.

مشاوران بهین تدبیر
دی ماه 1400