کانون ارزیابی

کانون ارزیابی و توسعه

امروزه مهمترین مولفه سازمانی که با توجه به تغییرات اقتصاد جهانی در سازگاری، بقاء و توسعه بنگاه‌ها می‌تواند موثر واقع گردد، سرمایه انسانی سازمان‌ها است. از این رو بهره‌مندی از منابع انسانی برخوردار از دانش شناختی، مهارت‌های پیشرفته، فهم سیستمی و خلاقیت خودانگیخته؛ راه گریزناپذیری است که سازمان‌های پویا و پیشرو در راستای مواجهه با چالش‌ها و موانع عصر دانایی و تغییر، ملزم به طی آن هستند. به همین منظور، بسیاری از سازمان‌های آینده‌نگر، به دنبال طراحی برنامه ‏های جدی و منظم استعدادیابی و جانشین‌پروری برای برآورد و تامین نیازهای حال و آینده خود در این زمینه هستند. بدیهی است اجرای این برنامه‏ ها مستلزم استفاده از فنون ارزیابی قابل اعتمادی است که بتوانند در حوزه‌های استراتژیک مانند منابع انسانی، انتخاب، ارزیابی و توسعه افراد شایسته، توانا و باانگیزه در مشاغل کلیدی سازمان به ارزیابی درست قابلیت‌ها و شایستگی‌های مورد نظر بپردازند. برای این منظور تشکیل کانون سنجش و ارزیابی از جمله فرایندهایی است که در سطح بیمن المللی از اعتبار و مقبولیت بالایی برخوردار شده است.
کانون ارزیابی به محل و مکان خاصی اطلاق نمی شود.
کانون ارزیابی و توسعه فرآیندی است که با مجموعه ‏ای از آزمون‏ها و تمرینات، تحت نظر عده‏ای ارزیاب متخصص، مهارت‏ها، قابلیت‏ها و تناسب شرکت‌کنندگان در برنامه را برای نقش‏های سازمانی موردنظر که به‌طور معمول پست‏های کلیدی و مدیریتی است و همچنین توانایی بالقوه آنها برای بهبود و توسعه را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. گرچه عمدتا از کانونهاي ارزیابی براي مشاغل مدیریتی استفاده می شود اما استفاده از آن براي سایر مشاغل مهم، حساس ولی غیرمدیریتی نیز کاربرد دارد. براي افزایش اعتبار کانون‌هاي ارزیابی، باید آنها را با آزمون هوش، آزمون شخصیت و مصاحبه ترکیب کرد.
هدف کانون ارزیابی و توسعه، جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی، شناسایی و تشخیص پتانسیل‌ها، نقاط قوت، قابل بهبود و نیازهای آموزشی افراد و نیز ارتقا و انتصاب افراد به سطوح بالاتر سازمانی است.

کانون ارزیابی و توسعه کجاست ؟

کانون ارزیابی به محل و مکان خاصی اطلاق نمی شود.
کانون ارزیابی و توسعه فرآیندی است که با مجموعه ‏ای از آزمون‏ها و تمرینات، تحت نظر عده‏ای ارزیاب متخصص، مهارت‏ها، قابلیت‏ها و تناسب شرکت‌کنندگان در برنامه را برای نقش‏های سازمانی موردنظر که به‌طور معمول پست‏های کلیدی و مدیریتی است و همچنین توانایی بالقوه آنها برای بهبود و توسعه را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. گرچه عمدتا از کانونهاي ارزیابی براي مشاغل مدیریتی استفاده می شود اما استفاده از آن براي سایر مشاغل مهم، حساس ولی غیرمدیریتی نیز کاربرد دارد. براي افزایش اعتبار کانون‌هاي ارزیابی، باید آنها را با آزمون هوش، آزمون شخصیت و مصاحبه ترکیب کرد.
هدف کانون ارزیابی و توسعه، جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی، شناسایی و تشخیص پتانسیل‌ها، نقاط قوت، قابل بهبود و نیازهای آموزشی افراد و نیز ارتقا و انتصاب افراد به سطوح بالاتر سازمانی است.
کانون ارزیابی و توسعه

فرایند تشکیل کانون ارزیابی و توسعه

کانون ارزیابی و توسعه بر چهار عنصر اساسی متکی است:
 • شایستگی‏ها
 • ابزارها
 • ارزیاب‏ها
 • و ارزیابی شوندگان
در واقع کانون ارزیابی با تعامل افراد شرکت‌کننده در کانون با تمرین‏ها، ارزیاب‏ها و شایستگی‏های مورد سنجش شکل می‏گیرد. این مهم با شناخت دقیق ارزیابی ‏شوندگان از اهداف و فلسفه کانون‏های ارزیابی و استفاده از نتایج آن برای اهداف توسعه‏ ای داوطلبان و ایجاد انگیزش و دیدگاه مثبت نسبت به کانون‏های ارزیابی حاصل می‏شود. شناسایی نیروهای مستعد مدیریتی از طریق کانون ارزیابی، نیازمند برنامه‏ ریزی و تفکر عمیق در مراحل طراحی و ایده‏ پردازی است.

مراحل فرایند اجرای مراکز ارزیابی :

طراحی و تدوین شایستگی‏ها

تعیین شایستگی‌های کلیدی مرتبط با هر شغل و تعریف سازه‌ها و مصادیق هر شایستگی که قابل ارزیابی باشد.
در کانونهاي ارزیابی به طور معمول بین هشت تا دوازده معیارشایستگی سنجیده می شود.

طراحی و تدوین ابزارهای اندازه‌گیری

براي سنجش هر شایستگی، تنها یک ابزار کافی نیست و باید از ترکیبی از ابزارها استفاده شود.
– امروزه روشهاي مبتنی بر شبیه سازي یک روز واقعی در محیط کار گسترش یافته است.

ارزیابی
– یکی دیگر از تمرینهاي کانون، ارائه شفاهی است البته این تمرین فقط باید براي مشاغلی که جنس کار آنها،نیازمند داشتن توانایی ارائه شفاهی است، طراحی می‌شود.
– بحث گروهی در مورد موضوعی خاص و نیز انجام یک بازی یا کار تیمی از دیگر تمرین‌های متعارف است.
– یکی دیگر از تمرین‌ها ایفاي نقش است که طی آن متناسب با جایگاه شغلی فرد توانایی‌های وی به چالش کشیده می‌شود.
– از جمله تمرین‌هاي مهم جستجوی اطلاعات یا Fact Finding است که طی آن از فرد خواسته می‌شود در مورد موضوعی تصمیم بگیرد بدون اینکه اطلاعات دقیقی به او داده شود. فرد اطلاعات موردنیاز خود را از یک داناي کل، پرسش می‌کند، در نهایت تصمیم خود را اعلام می کند و مجددا داناي کل، تصمیم او را به چالش می‌کشد و با او بحث می‌کند.
– یکی دیگر از تمرینهاي متداول، تمرین کازیه یا کارتابل است که بسیار محبوبیت دارد و معمولا مهارت‌های نوشتاری، ارتباطی، تحلیلی و توان تصمیم‌گیری فرد بواسطه آن مورد سنجش قرار می‌گیرد.

انتخاب ارزیابان و اجرای برنامه کانون ارزیابی

مهم ترین عامل قابل اطمینان بودن و صحت نتایج کانون، در اختیار داشتن ارزیابان حرفه اي آموزش دیده است. پایا بودن ارزیابی بدین معنا است که در شرایط زمانی و مکانی مختلف، نتایج ارزیابی یکسان باشد و این مهم در گرو بهره‌مندی از ارزیابان متخصص و حرفه‌ای است. فرایند سنجش شامل چهار مرحله مشاهده، ثبت، طبقه بندي و ارزیابی است.

تهیه گزارشهای بازخور فردی

گاهی کانون ارزیابی براي شرکت کنندگان آن چنان جذاب است که فراموش می کنند، بعد از کانون، تازه کار شروع می‌شود. اقدامات و نتایج فردی و سازمانی در گزارش‌های بازخور متجلی می‌شود. معمولا گزارش بازخور فردی، حاوي این موارد است؛ خلاصه عملکرد شرکت کننده بر اساس تمرین‌ها و مشاهدات، توصیه هاي ارزیابان کانون، وضعیت هر فرد در مورد هر شایستگی با شواهد کافی، امتیاز هر فرد، توصیه‌هاي آموزشی و توسعه اي و
… .

دستاوردهای کانون ارزیابی و توسعه

 • اطمینان از شایستگی افرادی که در پست‏های کلیدی سازمان جذب یا حفظ شده‌اند
 • کشف استعدادهای رشد و توسعه در میان کارکنان و قرار دادن آنان در برنامه‏ های جانشینی
 • ایجاد و تعمیق فضای رشد و یادگیری برای توسعه شایستگی‏ها در اعضای سازمان
 • ایجاد بانک اطلاعاتی در خصوص استعدادها و توانمندی‏های افراد
 • ترویج فرهنگ شایسته‌سالاری
 • ایجاد بستر استفاده مؤثر از مدیران فعلی و بهبود نظام حفظ و نگهداری نیروی انسانی کارآمد
 • تعیین نیازهای آموزشی و سرمایه‌گذاری آموزشی هدفمند
 • بررسی مشکلات سازمان از دیدگاه مدیران و کارشناسان
 • بررسی تناسب شغل و شاغل با توجه به شناسایی ارزیابی‏شوندگان
 • تسهیل جابجایی و چرخش شغلی در سطوح مختلف
 • تسهیل در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی با ارائه گزارش‌های بازخورد مناسب
 • طراحی برنامه‌های آموزش سازمانی شایستگی محور (CBT (Competency Based Training
 • طراحی و تدوین برنامه توسعه فردی (IDP (Individual Development Planning
 • طراحی و تدوین برنامه توسعه مدیریتی (MDP(Management Development Planning
کانون ارزیابی
شرکت مشاوران بهین تدبیر، در راستای خدمات‌رسانی و تلاش برای توانمند سازی و توسعه سازمان‌ها، با بهره‌گیری از افراد متخصص، حرفه‌ای و با تجربه در حوزه‌های روانشناسی و مدیریت، با استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری استاندارد و متناسب با هر حرفه و صنعت فرایند کانون ارزیابی و توسعه را در سبد خدمات قابل ارائه خود به سازمان‌ها قرار داده است. برای برگزاری کانون ارزیابی و توسعه در سازمانتان با ما تماس بگیرید.