شرکت تولیدات کانسارهای افرا، در زمینه تولید محصولات معدنی و فرآوری شده فعالیت می نماید.
-مشاوران بهین تدبیر از سال 1399 تا کنون خدمات طراحی و استقرارISO/IEC 17025:2017 را به آزمایشگاه تولیدات کانسارهای افرا ارائه می نماید.