دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد ISO 9001:2015  در مرکز توانبخشی امید فردا 

دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد ISO 9001:2015 به صورت کارگاهی، توسط خانم مهندس موسوی اسفند ماه سال ۱۳۹۹ در مرکز توانبخشی امید فردا برگزار شد و رضایت شرکت کنندگان از این دوره، 95/5% بود.
دوره های آموزشی بیشتر را از طریق تقویم آموزشی سال ۱۴۰۰ مشاوران بهین تدبیر دنبال کنید.
لینک خبر در سایت مرکز امید فردا : https://omidfarda.org/introduction-to-iso