خدمات مشاوره

انتخاب مشاور مورد اعتماد، دلسوز و همراه، برای تسریع رشد و پیشرفت سازمانها به قدری اهمیت داشته است که سازمان استاندارد جهانی – ISO – تدوین چند استاندارد را به آن اختصاص داده است (ISO 10019 , ISO 20700).
خصوصا با توجه به بحران اقتصادی ناشی از کرونا (COVID 19) سازمانها برای گذر از بحران، بیش از پیش به فکر اقدام در برابر ریسکها و استفاده از فرصتهای پیش رو هستند. بنابراین انتخاب کارکنان شایسته با استفاده از روشهایی مانند کانون ارزیابی، مدیریت عملکرد کارکنان، بهبود فرایندها، بهبود تعامل با ذی نفعان، مدیریت ریسکهای کسب و کار، عارضه یابی مشکلات سازمان و … در زمره مسایل کلیدی سازمانهاست که با کمک مشاوران مدیریت (MC) به طور سیستماتیک بررسی، ریشه یابی و حل و فصل خواهد شد. بازنگری اکثر استانداردهای مدیریتی نیز، شاید در حال حاضر نیاز به خدمات مشاوره بیش از پیش پر رنگ کرده باشد. چرا که بعنوان مثال استانداردهای ISO 9001, 14001, 45001, 17025 که همه جز استانداردهای مدیریتی محبوب و پر کاربرد هستند طی سال 2015 تا 2018 بازنگری و منتشر شدند و بر اساس مقررات سازمان جهانی استاندارد -ISO- سازمانها تنها 3 سال پس از انتشار استاندارد جدید فرصت ارتقا سیستم های مدیریتی بر اساس استانداردهای جدید را دارند.
خدمات مشاوره بهین تدبیر بر اساس استاندارد ISO 20700 به سازمان کارفرما ارائه می شود و انتخاب مدیران و کارشناسان پروژه نیز بر اساس معیارهای ISO 10019انجام می شود.
بهین تدبیر بر اساس اصول مندرج در استاندارد ISO 20700 و با پایبندی به چارچوبهای ارتباطی تعریف شده، الزامات قانونی و ذی نفعان کارفرما، رعایت حاکمیت پروژه، محرمانگی اطلاعات و رعایت مالکیت معنوی دستاوردهای پروژه، مشارکت و تعهدات کارفرما و ذی نفعان ایشان، مدیریت کیفیت و ریسکها در پروژه ، رعایت اصول HSE و مسولیت اجتماعی خویش پروژه های مشاوره را به پیش می برد.
بهین تدبیر با پیروی از مراحل تعریف شده در استاندارد ISO 20700، مراحل 3 گانه “عقد قرارداد”، “اجرای پروژه” و ارائه خدمات توافق شده و در نهایت، “پایان کار” را انجام می دهد. همچنین در مراحل تعیین شده در پروژه، با دریافت نظرات و باز خور از کارفرمایان، خدمات مشاوره ارائه شده را ارزایابی کرده، بهبود می دهد. نتایج این ارزیابیها در ادامه آمده است.
همچنین اهم معیارهای انتخاب مشاور در بهین تدبیر – طبق معیارهای پیشنهادی ISO 10019 – شامل توجه به مهارت های فردی و ویژه مشاور، خصوصیات شخصیتی، تحصیلات، تجربه کاری، مهارتها و تجارب حرفه ای و ارتقای مداوم صلاحیت وی است.

سازمانهایی که با هدف توانمند سازی خود و کارکنانشان و بهبود سیستم مدیریت خود، متقاضی دریافت خدمات مشاوره در حوزه های تخصصی سیستمهای مدیریت هستند مانند:
خدمات مشاوره
 •   سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
 • سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001
 • سیستم مدیریت ایمنی شغلی و بهداشت حرفه ای ISO 45001
 • راهنماهای رسیدگی به شکایات و مدیریت رضایت مشتریان بر اساس سری ISO 10000
 • سیستم تایید صلاحیت نهادهای بازرسی طبق ISO/IEC 17020
 •   سیستم تایید صلاحیت نهادهای برگزار کننده آزمونهای مهارت (PT) طبق ISO/IEC 17043
 • سیستم تایید صلاحیت نهادهای صادر کننده گواهی کیفیت محصولات/ خدمات طبق ISO/IEC 17065
 • سایر سیستمهای مدیریتی
 • برقراری الزامات آزمایشگاه همکار استاندارد( طبق روش اجرایی سازمان ملی استاندارد با شماره ر/111/208)
 • مشاوره های مدیریتی برای عارضه یابی و ارتقای سطح سیستمهای مدیریت، مشاوره بهبود و ارتقای فرایندهای منابع انسانی
 • و سایر خدمات مشاوره مدیریتی، می توانند با تکمیل  فرم درخواست خدمات مشاوره، درخواست خود را به مشاوران بهین تدبیر اعلام کنند.
standard

استانداردهای ملی و بین المللی مرتبط با سیستمهای مدیریت

با  توجه به نقش استانداردها به عنوان اسناد راهنما برای طراحی، استقرار و بهبود سیستمهای مدیریت، سعی کردیم در اینجا مجموعه کاملی از استانداردهای ملی و بین المللی مرتبط را برای استفاده شما فراهم کنیم.  همگام با تغییرات استانداردها، انتشار استانداردهای جدید و ویرایش جدید استانداردهای جاری، این بخش به روز خواهد شد.
یادآورری: استانداردهای زیر از سایتهای مرجع انتخاب شده و برای سهولت دسترسی شما، در بانک اطلاعاتی سایت نگهداری می شود. برای دریافت اسناد بیشتر از طریق لینکهای داده شده به سایتهای مرجع متصل شوید.
فهرست استانداردهای ملی مرتبط با سیستمهای مدیریت
ردیف شماره استاندارد عنوان استاندارد
1 INSO 5:1393 استاندارد ملي ايران- ساختار و شيوة نگارش
2 INSO 189:1395 مدیریت عملکرد کارکنان – هدفگذاری، ارزیابی و بهبود عملکرد- راهنما
3 ISIRI 4723:1390 واژه نامه اندازه شناسی ، مفاهیم پایه و عمومی و اصطلاحات مربوط
4 ISIRI 5272-1:1393 میکرو بیولوژی مواد غذایی و خوراک دام-روش جامع برای شمارش کلی میکرو ارگانیسمها در 30 درجه سلسیوس با استفاده از روش آمیخته
5 ISIRI 7442-1:1383 درستي (صحت و دقت) روشها و نتايج اندازه گيري قسمت اول: تعاريف و اصول كلي
6 INSO – ISO 9000:1396 سیستمهاي مدیریت کیفیت- مبانی و واژگان
7 INSO – ISO 9001:1396 سیستمهاي مدیریت کیفیت- الزامات
8 ISIR 9899:1394 میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام – الزامات کلی و راهنما برای آزمونهای میکروبیولوژی
9 ISIRI 12964:1389 راهنماي اندازه گیری تعيين بازه هاي زماني كاليبراسيون دستگاهها
10 ISIRI 13000 سیستم مدیریت فراگیر – الزامات
11 ISIRI 13245 مدیریت ریسک- اصول و رهنمودها
12 INSO – ISO 13283:1395 روش های آماری برای کاربرد در آزمون مهارت یا مقایسه بین آزمایشگاهی
13 ISIRI- ISO 13485: 1385 وسایل پزشکی – سیستم های مدیریت کیفیت – مقررات برای تعیین الزامات
14 ISIRI 14560 تکنیک های ارزیابی-مدیریت ریسک
15 INSO – ISO 15189:1393 آزمایشگاههای پزشکی- الزامات کیفیت و صلاحیت
16 ISIRI 17000:1387 ارزیابی انطباق – واژگان و اصول عمومی
17 ISIRI- ISO/IEC 17025:1386 الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون
18 ISIRI-ISO/IEC 17025:1399 الزامات عمومی برای احراز صلاحیت (شایستگی) آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون (پیش نویس استاندارد)
19 INSO – ISO/ IEC 17043:1393 ارزیابی انطباق – الزامات عمومی آزمون مهارت
20 ISIRI 19222:1393 کیفیت آب – تغییر پذیری نتایج آزمون و عدم قطعیت اندازه گیری در روش های شمارش میکروبیولوژی
21 ISIRI 19476 راهنمایی برای استاندارد ملی ایران شماره 13245- استاندارد مدیریت ریسک
22 INSO 20171- 1394 برون سپاری – رهنما
23 INSO – ISO 20332- 1395 راهنمای استفاده از برآورد های تکرار پذیری، تجدید پذیری و صحت در برآورد عدم قطعیت
24 INSO 11502- 2 روش های آماری در مدیریت فرایند- قابلیت و عملکرد-قسمت 2
25 ISIRI- 11888 مديريت كيفيت راهنمايي هايي براي تحقق
منافع مالي و اقتصادي
26 INSO 13245 مدیریت ریسک – رهنمودها
27 INSO-ISO 55001 مدیریت دارایی – سیستم های مدیریت – الزامات
28 INSO 19476 استاندارد مدیریت ریسک – راهنمایی برای اجرای استاندارد ملی ایران شماره 13245
29 INSO 16358 خط مشی قابلیت ردیابی نتایج اندازه گیری
فهرست استانداردهای ملی مرتبط با سیستمهای مدیریت
Standard Title .Standard no .No
In the face of pandemic: ensuring safety and health at work ILO – 2020 1
Quality management systems Requirements ISO 9001:2015 2
Quality management — Customer satisfaction — Guidelines for complaints handling in organizations ISO 10002:2018 3
Quality management — Customer satisfaction — Guidelines for monitoring and measuring ISO 10004:2018 4
Quality management — Guidelines for quality plans ISO 10005:2018 5
Quality management — Guidelines on people involvement and competence ISO 10018:2012 6
Environmental management systems — Requirements with guidance for use ISO 14001:2015 7
Environmental management systems — General guidelines on implementation ISO 14004:2016 8
Conformity assessment- General requirements for bodies operating certification of persons ISO/IEC 17024:2012 9
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories ISO/IEC 17025:2017 10
Guidelines for auditing management systems ISO 19011:2018 11
Guidelines for management consultancy services ISO 20700:2017 12
Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain ISO 22000:2018 13
Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Sector-specific quality management systems — Requirements for product and service supply organizations ISO/TS 29001:2010 14
Knowledge management systems — Requirements ISO 30401:2018 15
Risk management — Guidelines ISO/DIS 31000:2017 16
Risk management — Guidelines ISO 31000:2018 17
Guidance on outsourcing ISO 37500:2014 18
Occupational Health and Safety Management Systems – Requirements with Guidance for Use ISO 45001:2018 19
Energy management systems – Requirements with guidance for use ISO50001:2018 ISO 50001:2018 20