• مشاوران بهین تدبیر

  نامی نوین، تجربه ای دیرین

 • مشاوران بهین تدبیر

  نامی نوین ، تجربه ای دیرین

 • مشاوران بهین تدبیر

  آموزش، مشاوره و ممیزی سیستم های مدیریت

 • مشاوران بهین تدبیر

 • مشاوران بهین تدبیر

  نامی نوین ، تجربه ای دیرین

آموزش

“آموزش اجباری نیست، داوطلبانه است. بهبود نیز اجباری نیست و داوطلبانه اتفاق می افتد. اما برای بقا باید بیاموزیم” ، پرفسور دمینگ

دغدغه سازمانهای یاد گیرنده، برای رشد خود و منابع انسانیشان، دسترسی به مدرسان خبره، خدمات آموزشی اثربخش، استفاده از شیوه های نوین آموزش و کسب مهارت آموزش پذیر است.

این عوامل معیارهای بهین تدبیر برای طراحی و اجرای دوره های آموزشی است.

آموزشها به دو صورت عمومی ( در محل شرکت بهین تدبیر) و اختصاصی (در محل سازمان های درخواست کننده)  قابل برگزاری است.

اطلاعات بیشتر درباره تقویم آموزشی و اطلاعات دوره های قابل برگزاری بهین تدبیر را در صفحه …. دنبال کنید.

مشاوره

انتخاب مشاور مورد اعتماد، دلسوز و همراه، برای تسریع رشد و پیشرفت سازمانها به قدری اهمیت داشته است که سازمان استاندارد جهانی – ISO –  تدوین یک استاندارد را به آن اختصاص داده است.(ISO 10019)

مبتنی بر همان معیارها، بهین تدبیر مدیران و کارشناسان پروژه را انتخاب و پس از عقد قرارداد مشاوره، به سازمان کارفرما معرفی می کند.

اهم معیارها شامل – طبق ISO 10019- مهارت های فردی و ویژه مشاور، خصوصیات شخصی، تحصیلات، تجربه کاری، مهارتها ، تجارب و ارتقای مداوم صلاحیت وی است.

اطلاعات بیشتر ، در صفحه … را مطالعه فرمایید.

ممیزی

اگر چه ISO 9000 ممیزی را به شکل ” فرایندی نظام یافته، مستقل و مدون، به منظور بدست آوردن شواهد ممیزی و ارزیابی آنها بصورت عینی، جهت تعیین میزانی که معیارها ی ممیزی تعیین می شود ” تعریف کرده است، ولی انتطار سازمانها از ممیزی بیشتر مبتنی بر ایجاد فرصتهای بهبود و رصد میزان اثربخشی سیستم های مدیریت است.

بهین تدبیر، پس از حضور یا اجرای بیش از 100 نفر/روز ممیزی و ارزیابی، با بهره جستن از تجارب مشاوره و ارزیابی سیستمها، می تواند در اجرای فرایند ممیزی، سازمانهای درخواست کننده را همراهی کند.

ادامه مطالب در صفحه ….

مشتریان ما

شرکت اول

برای افزایش اعتماد و اطمینان مشتریان، بهین تدبیر خدمتی نوین اریه میکند. پس از برگزاری دوره ها، برای شرکت کنندگان در دوره و کسانیکه دوره را با موفقیت به پایان رسانده اند، گواهینامه های مشخص تهیه و صادر می شود که اطلاعات آن در اینجا قابل جستجو و دستیابی است.
برای جستجوی اصالت گواهینامه ها، کافیست نام یا شماره ملی شرکت کننده را در مستطیل پایین وارد کنید، تا به عنوان و شماره گواهینامه های صادر شده برای فرد مورد نظر دسترسی پیدا کنید.
چنانچه دوره برگزار شده، ولی هنوز گواهی فرد صادر نشده باشد ، اطلاعات ایشان بدون شماره گواهینامه نمایش داده می شود، ولی اگر فرد مورد نظر در دوره های ما شرکت نکرده باشد، سیستم عبارت ” سابقه ای یافت نشد ” را اعلام می کند.