شرکت جهان پارس، در زمینه پيمانکار مجري طرح هاي EPC در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي فعالیت می نماید.
– ما در سال 1387 خدمات طراحی و استقراراستانداردهایISO 9001:2008  ،  ISO 14001:2004 وISO 18001:2007 را به شرکت جهان پارس ارائه نمودیم و این شرکت موفق به دریافت گواهینامه IMS گردید.