چشم انداز ما برای 2030

تدوین استاندارد ISO

تدوین استانداردها

مانند یک سمفونی، افراد زیادی با هم کار می کنند تا یک استاندارد تدوین کنند.
سازمان ISO نقشی مشابه رهبر ارکستر دارد، ارکستری که متشکل از کارشناسان فنی مستقل است که توسط اعضای ما انتخاب شده اند.
آنها این فرآیند را با تهیه پیش نویسی آغاز می کنند که نیاز بازار را در یک منطقه خاص برآورده می کند. سپس پیش نویس تهیه شده برای اظهار نظر و بحث بیشتر، به اشتراک گذاشته می شود.
فرآیند رای گیری راهی برای به دست آوردن رضایت و موافقت عمومی است. اگر این امر محقق شود، پیش نویس در راه تبدیل شدن به استاندارد ISO قرار می گیرد. اگر توافق حاصل نشود، پیش نویس اصلاح و دوباره به رأی گذاشته می شود.
تدوین یک استاندارد، از اولین پیشنهاد تا انتشار نهایی معمولا حدود 3 سال طول می کشد.
در هر روز کاری از سال، حدود بیست و شش جلسه فنی در جایی از جهان برگزار می‌شود.

آیا می خواهید در تدوین استانداردها شرکت کنید؟

  • استانداردهای ISO توسط افرادی که از آنها استفاده می کنند ایجاد می شوند.
  • چه مشتری باشید و چه کارفرما، می توانید بخشی از استانداردهای نسل بعدی باشید.
  • مشارکت در تدوین استانداردها به شما امکان دسترسی زود هنگام به اطلاعات صنعت را می دهد، همچنین صدای سازمان شما در تدوین استانداردها شنیده می شود و در دسترسی شما به بازار کمک می کند.

اصول کلیدی در تدوین استانداردهای ایزو

پاسخ دهی به یک نیاز در بازار

ISO تصمیم نمی‌گیرد که چه زمانی استاندارد جدیدی ایجاد کند، اما به درخواست صنعت یا سایر ذی نفعان مانند گروه‌های مصرف‌کننده پاسخ می‌دهد. به طور معمول، یک بخش یا گروه صنعتی، نیاز خود به یک استاندارد را با عضو ملی خود در ISO در میان می گذارد.

بر اساس نظر کارشناسان جهانی

استانداردهای ISO توسط گروه‌هایی از کارشناسان از سراسر جهان، که بخشی از گروه‌های بزرگ‌تر به نام کمیته‌های فنی هستند، ایجاد می‌شوند.

این کارشناسان در مورد تمام جنبه های استاندارد، از جمله دامنه کاری، تعاریف کلیدی و محتوای آن مذاکره می کنند.

یک فرآیند چند جانبه با حضور همه ذی نفعان

کمیته های فنی متشکل از کارشناسان صنعت مرتبط، انجمن های مصرف کنندگان، دانشگاه ها، سازمان های غیردولتی و دولتی هستند.

بر اساس توافق عمومی

استانداردهای ISO یک رویکرد مبتنی بر توافق عمومی است و نظرات همه ذی نفعان در نظر گرفته می شود.

این متن ترجمه مقاله “تدوین استاندارد ISO”، که در سایت رسمی سازمان جهانی استاندارد در سپتامبر 2021 منتشر شده است.

مشاوران بهین تدبیر

آذر 1400