استراتژی 2030 سازمان جهانی استاندارد

isoStrategy

 راحت تر، ایمن تر و بهتر زندگی کنید

ما در دنیایی فعالیت می کنیم که تغییر در آن ثابت و چالش ها و اختلالات می تواند در مقیاس جهانی باشد. برای این که بتوانیم در این بستر جهانی موقعیت خوبی داشته باشیم، باید یک استراتژی روشن و چابک داشته باشیم که هدف و آنچه می خواهیم به آن برسیم را مشخص نماید و همزمان به ما اجازه دهد تغییرات را پیش بینی کرده و به سرعت با دنیای اطراف خود سازگار شویم.
از این نظر، مفهوم بهبود مستمر یکی از اهداف در حال تغییر و تحول است. در طول تاریخ ما راه طولانی -در حدود 75 سال – پیموده ایم و به پیشرفت های بزرگی کمک کرده ایم. اما دنیای امروز مانند دنیای دیروز نیست و شبیه آینده نخواهد بود. اگر می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که ISO همچنان در خط مقدم تغییرات مثبت قرار دارد، باید بیشتر پیش برویم.
با در نظر گرفتن این موضوع، استراتژی ISO 2021-2030، چشم انداز ما (چرایی آنچه که ما انجام می دهیم)، ماموریت ما (آنچه که انجام می دهیم و چگونه گی انجام آن)، اهداف ما (آنچه که ما برای تحقق رسالت خود و دستیابی به آن نیاز داریم) و اولویت های ما (جایی که باید منابع خود را برای تحقق اهداف متمرکز کنیم) را مشخص می کند. این اولویت ها به گونه ای تعیین شده اند که به طور مستمر مورد بازبینی قرار گرفته و در صورت نیاز با توجه به هرگونه تغییر در محیط خارجی ما پاسخگو باشند.
ما به عنوان یک سازمان، از استراتژی 2030 به عنوان نقطه عطفی برای بازتاب پیشرفت و ارزیابی کار خود استفاده کرده ایم. تحقق این چارچوب زمانی، مطابق با چشم انداز جهانی سازمان ملل متحد برای سال 2030 است، که به صورت 17 هدف توسعه پایدار مشخص شده و نیازمند تلاش بین المللی است. ISO بر اساس اصول همکاری بنا شده است و معتقد است که استانداردسازی نقش کلیدی در تبدیل جهان ما به جهان پایدار ایفا می کند.

behintadbir

پیشران های تغییر

درک بستری که ISO در آن فعالیت می کند برای تعیین اولویت های ما ضروری است.
این موضوع شامل شناسایی عوامل خارجی تغییر و ارزیابی تأثیر آنها بر سازمان ما است. در پیش بینی نقش ISO در دهه آینده، ما چهار عامل اصلی تغییر که شامل اقتصاد، فناوری، جامعه و محیط است را به عنوان عواملی که بیشترین تأثیر و ارتباط را با استانداردهای بین المللی دارند شناسایی کرده ایم .

behintadbir

چشم انداز ما برای 2030

زندگی آسان تر، ایمن تر و بهتر

در ایزو، ما معتقدیم که استانداردهای بین المللی، اگرچه تا حد زیادی در زندگی روزمره ما نامرئی اند، اما عنصر مهمی در ایمن سازی و بهبود اوضاع جهان اطراف ما هستند. با دستیابی به این هدف، ما می توانیم هر روز به بهبود کیفیت زندگی افراد کمک کنیم.

اهداف ما

اهدافی که ما برای خود تعیین کرده ایم، گامی برای رسیدن به چشم انداز ما هستند و به ما کمک می کنند تا اطمینان حاصل کنیم که کار ما زندگی را آسان تر، ایمن تر و بهتر می کند.
این اهداف کمک می کند تاثیر ما به بیشترین حد برسد و اطمینان می دهد که از طریق اعضا، متخصصان را گرد هم می آورد تا در مورد استانداردهای بین المللی که به چالش های جهانی می پردازند، توافق کنند.

اهداف ایزو برای سال 2030 عبارتند از:

اهداف

ماموریت ما

ما از طریق اعضا و ذی نفعانشان، افراد را گرد هم می آوریم تا در مورد استانداردهای بین المللی که به چالش های جهانی پاسخ می دهند، توافق کنند.
استانداردهای ایزو از تجارت جهانی پشتیبانی می کنند، رشد اقتصادی فراگیر و عادلانه و همچنین نوآوری را در پی دارند و سلامت و ایمنی را برای دستیابی به آینده ای پایدار ارتقا می بخشند.
ایزو یک بستر بی طرف فراهم می کند که در آن متخصصان سراسر جهان گرد هم می آیند تا استانداردها را توسعه داده و بر سر آن به توافق برسند. ایجاد اجماع در سطوح مختلف باعث ایجاد اعتماد و اعتبار در سازمان ما می شود و استانداردهای بین المللی ای که ما تولید می کنیم، ما را به یک رهبر جهانی در حوزه خود تبدیل می کند.

اولویت ها

ما بر 6 اولویت برای دستیابی به اهداف و حداکثرسازی تأثیر خود بر عوامل تغییر، تمرکز می کنیم. همانطور که در زیر نشان داده شده، هر اولویتی در درجه اول یک هدف را پشتیبانی می کند:

هدف 1: کاربرد عمومی

اولویت 1-1: نشان دادن مزایای استانداردها
مزایای استاندارد
اولویت 1-2: نوآوری در جهت نیازهای کاربران
نوآوری

هدف 2: رفع نیازهای جهانی

اولویت 2-1: ارائه استانداردهای ایزو در زمان نیاز بازار
رفع نیازهای جهانی
اولویت 2-2: کسب فرصت های آتی برای استاندارد سازی جهانی
کسب فرصت

هدف 3: شنیده شدن همه نظرات

اولویت 3-1: تقویت اعضای ایزو با افزایش ظرفیت
اولویت 3-2: فراگیر شدن و تنوع در سیستم ایزو
فراگیر شدن

اندازه گیری موفقیت

برای رسیدن به این اهداف تا سال 2030، باید به صورت مستمر پیشرفت خود را اندازه گیری و همچنین میزان موفقیت خود را ارزیابی نماییم.
بدین منظور، ما یک چارچوب اندازه گیری ساختار یافته و پایدار ایجاد کرده ایم تا:
  • ابتدا میزان پیشرفت در جهت دستیابی به اولویت های استراتژیک خود را اندازه گیری کنیم
  • سپس موفقیت خود را با توجه به اهداف کلی خود بسنجیم
بخشی از طرح استراتژی ما، چارچوب مفصلی از شاخص ها، معیارها و اقدامات است که به طور منظم مورد بازنگری و به روز رسانی قرار می گیرند تا نسبت به تغییرات مرتبط ، چابک و پاسخگو باشند.
در سطح بالا، ما انتظار داریم، موفقیت را همانطور که در نمودار مشخص شده است بسنجیم:
بهین تدبیر
* این متن ترجمه سند استراتژی 2030 سازمان جهانی استاندارد است که در اکتبر 2021 منتشر شد. مشاوران بهین تدبیر در جهت ایفای مسئولیت اجتماعی خود در راستای ترویج استاندارد سازی و بهبود فرهنگ کیفیت برای روز جهانی کیفیت آن را ترجمه و منتشر نموده است.
مشاوران بهین تدبیر
آبان 1400