نتایج نظر سنجی آخرین دوره کاربرد نرم افزار مینی تب در تضمین کیفیت نتایج  برگزارشده توسط بهین تدبیر (در محل شرکت صحت) – تیر 96  
تسلط مدرس: %96
پاسخگویی به سوالات: %96
محتویات دوره: %96
جزوه / اسلایدها: %100
رعایت سرفصل : %94
انتظارات: %94
کیفیت محل برگزاری: %85
کیفیت ومدت دوره: %94
میانگین : %94.38