هدیه

وبینار آموزشی «آشنایی ISO ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸»

برگزار کننده : مشاوران بهین تدبیر

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۱۲/27، ساعت ۱8-20

حضور در این وبینار برای شرکت کنندگان رایگان است.

وبینار آموزشی «آشنایی ISO ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸»