شرکت کشاورزی و دامپروری تلیسه اصیل جهان، در زمینه تولید محصولات دامی و کشاورزی فعالیت می نماید.
مشاوران بهین تدبیر از سال 1398 تا کنون خدمات طراحی، استقرار، بهبود و نگهداری استانداردهایISO 9001:2015, ISO 45001:2018, 14001:2015 را به شرکت کشاورزی و دامپروری تلیسه اصیل جهان ارائه می نماید.