شرکت پالایش نفت آبادان، در زمینه مدیریت و نظارت بر سکوهای نفتی و عملیات حفاری در آب های عمیق فعالیت می نماید.
– ما در سال های 1387-1388 خدمات طراحی و استقرار استانداردهایISO 9001:2008 ، ISO 14001:2004 و ISO 18001:2007 را به شرکت پالایش نفت آبادان ارائه نمودیم و این شرکت موفق به دریافت گواهینامه IMS گردید.