behintadbir
تقویم آموزشی مشاوران بهین تدبیر
سال 1399
کد سند: FT-12-0
تاریخ تدوین: 99/02/30
بهار
ردیف عنوان دوره مدرس دوره مدت و هزینه دوره (ریال) زمان برگزاری
1 برآورد عدم قطعیت اندازه گیری آقای دکتر جهانبانی 2 روزه
5,900,000
خرداد ماه
2 محاسبات قیمت تمام شده سیم و کابل آقای مهندس پورعبدلله 1 روزه
3,500,000
خرداد ماه
3 مدیریت بحران و وضعیت اضطراری آقای مهندس عرب عامری 2 روزه
6,50,000
خرداد ماه
4 آشنایی با سیستم مدیریت عملیات (OMS) با رویکرد مدیریت ریسک
( بر اساس سند
OGP 510 – HSE MS : 2014)
آقای مهندس فرهومند 2 روزه
5,900,000
خرداد ماه
5 نظام آراستگی محیط کار آقای مهندس رهنما 1روزه
2،750،000
خرداد ماه
 •   برای دریافت بروشور دوره های آموزشی، اطلاع از جزئیات ثبت نام و یا درخواست دوره های اختصاصی در سازمان خود (in house) با ما تماس بگیرید.
 •   اولویت زمان برگزاری دوره های آموزشی، پایان هفته (چهار شنبه و پنج شنبه ها) می باشد.
 • تاریخ دقیق برگزاری هر دوره پس از ثبت نام اولیه شرکت کنندگان و در زمان توافقی مدرس و آموزش پذیران برنامه ریزی و حداقل 10 روز زودتر به شرکت کنندگان اعلام می شود.
 • در مورد دوره های استانداردهای سیستم مدیریت، تشریح الزامات 2 روزه و ممیزی داخلی 3 روزه برگزار می شود.
 • بیشتر دوره های آموزشی به صورت کارگاهی و در گروه های حداکثر 10 نفره برگزار می شود.
 • به شرکت کنندگان گواهینامه آموزشی ارائه می شود. ردیابی گواهینامه ها و اصالت سنجی آن ها از طریق سایت “بهین تدبیر” میسر است.
spring
ردیف عنوان دوره مدرس دوره مدت و هزینه دوره (ریال) زمان برگزاری
1 کارگاه تشریح الزامات
و ممیزی داخلی ISO/IEC 17025:2017
آقای دکتر جهانبانی
خانم مهندس موسوی
2 روزه
6,500,000
3 روزه
8,900,000
تیر ماه
2 کارگاه تحلیل محیط سازمان
(از منظر ریسک های کسب و‌ کار، کیفیت و مالی)
آقای مهندس
غلامرضا عظیمی
2روزه
6,500,000
تیر ماه
3 كارگاه تربيت ارزياب كانون ارزيابي و توسعه شايستگي ها ارزیاب ارشد کانون های ارزیابی 2روزه
15,500,000
تیر ماه
4 اصول HSE پیمانکاران آقای مهندس عرب عامری 1 روزه
3,500,000
تیر ماه
5 کارگاه قانون تصمیم گیری برای ارزیابی انطباق الزامات با مشخصات آزمون (با توجه به الزامات جدید استاندارد 17025:2017) آقای دکتر جهانبانی 1 روزه
3,500,000
مرداد ماه
6 کارگاه روش آموزش به آموزش دهندگان
(Train The Trainer)
آقای مهندس شاه مرادی 2 روزه
6,550,000
مرداد ماه
7 برآورد عدم قطعیت اندازه گیری
تخصصی آزمون های میکروبیولوژی
آقای مهندس ابراهیمی امام 1 روزه
4,500,000
مرداد ماه
8 مدیریت ریسک (از منظر HSE) آقای مهندس عرب عامری 1 روزه
3,500,000
مرداد ماه
9 کارگاه تشریح الزامات
و ممیزی داخلی IATF 16949:2016
آقای مهندس الماسیه 3 روزه
8,900,000
4 روزه
12,500,000
مرداد ماه
11 اصول کار ماشین های کشش در صنعت سیم و کابل آقای مهندس پورعبدلله 1 روزه
3,500,000
شهریور ماه
12 کارگاه برآورد عدم قطعیت با استفاده از تکرار پذیری، تجدید پذیری و بایاس (روش بالا به پایین) آقای دکتر جهانبانی 2 روزه
5,900,000
شهریور ماه
13 طراحی، تولید و کنترل کیفیت سیم و کابل خودرویی با ولتاژ پایین آقای مهندس شاه آبادی 2 روزه
6,900,000
شهریور ماه
پاییز
ردیف عنوان دوره مدرس دوره مدت و هزینه دوره (ریال) زمان برگزاری
1 کارگاه تشریح الزاماتتضمین اعتبار نتایج آزمون/کالیبراسیون
(با توجه به الزامات جدید استاندارد 17025:2017)
آقای دکتر جهانبانی 3 روزه
8,800,000
مهر ماه
2 مدیریت فرآیندها با رویکرد مدیریت ریسک (با توجه به الزامات استاندارد ISO 9001:2015) آقای مهندس شاه مرادی خاتم مهندس موسوی 2 روزه
5,900,000
مهر ماه
3 محاسبات مواد بری سیم و کابل آقای مهندس پورعبدلله 3 روزه
8,800,000
مهر ماه
4 کارگاه تشریح الزامات
و ممیزی داخلی ISO/IEC 17065:2012
آقای دکتر جهانبانی
خانم مهندس موسوی
2 روزه
6,500,000
3 روزه
8,900,000
مهر ماه
5 HSE در آزمایشگاه آقای مهندس عرب عامری 1 روزه
3,500,000
آبان ماه
6 کارگاه تشریح الزامات
و میزی داخلی ISO 9001:2015
خانم مهندس موسوی 2 روزه
6,000,000
3 روزه
7,950,000
آبان ماه
7 بازرسی دیداری قبل و بعد از حمل
PSI , PDI
آقای مهندس محمودی 1روزه
2,750,000
آبان ماه
8 کارگاه مدیریت ریسک بر اساس استاندارد ISO31000:2018 خانم مهندس موسوی 1 روزه
3,500,000
آبان ماه
9 اصول و مفاهیم اندازه شناسی و کالیبراسیون آقای مهندس طولابی 1 روزه
3,250,000
آذر ماه
10 ایمنی کار در ارتفاع آقای مهندس کاظمی 1روزه
3,000,000
آذر ماه
11 کارگاه تشریح الزامات
و ممیزی داخلی ISO 45001:2018
آقای مهندس یامینی
خانم مهندس موسوی
2 روزه
6,500,000
3 روزه
8,900,000
آذر ماه
12 آشنایی با فرایندهای منابع انسانی دکتری مدیریت منابع انسانی 3 روزه
8,500,000
آذر ماه
13 آزمون عملکرد محیط های کشت خانم مهندس کیان 1 روزه
3,500,000
آذر ماه
زمستان
ردیف عنوان دوره مدرس دوره مدت و هزینه دوره (ریال) زمان برگزاری
1 کارگاه تشریح الزامات
و ممیزی داخلی ISO14001: 2015
آقای مهندس شاه مرادی خانم مهندس موسوی 2 روزه
6,500,000
3 روزه
8,900,000
بهمن ماه
2 کاربرد مینی تب در تضمین اعتبار نتایج آقای مهندس بابک عظیمی 1 روزه
3,500,000
دی ماه
3 کارگاه تشریح الزامات
و ممیزی داخلی سیستم مدیریت آموزش بر اساس ISO 10015:2019
آقای مهندس امانی 2 روزه
6,000,000
3 روزه
7,950,000
دی ماه
4 مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت انرژی بر اساس ISO 50001 آقای مهندس الهامی فرد 2 روزه
6,750,000
دی ماه
5 طراحی کار با دستگاه اکسترودر در صنعت سیم و کابل آقای مهندس پورعبدلله 1 روزه
3,500,000
بهمن ماه
6 کارگاه تشریح الزامات
و ممیزی داخلی ISO/IEC 17020: 2012
آقای مهندس رهی
خانم مهندس موسوی
2 روزه
6,500,000
3 روزه
8,900,000
بهمن ماه
7 کارگاه آشنایی با ANOVA و کاربرد آن در اعتبارسنجی نتایج آزمون آقای دکتر جهانبانی 2 روزه
6,750,000
بهمن ماه
8 تشریح الزامات استانداردهای مدیریت ارتباط، شکایت و رضایت مشتریان
ISO10001-10002-10003-10004:2018
خانم مهندس موسوی 2 روزه
6,000,000
بهمن ماه
9 بازرسی مطابقت کالا با استاندارد VOC/CBCA آقای مهندس محمودی 1روزه
2,750,000
اسفند ماه
10 ایمنی جوشکاری و برش کاری آقای مهندس کاظمی 1روزه
3,000,000
اسفند ماه
11 کارگاه تشریح الزامات
و ممیزی داخلی ISO 22000:2018
خانم مهندس موسوی 2 روزه
6,500,000
3 روزه
8,900,000
اسفند ماه

دوره های آموزشی قابل برگزاری توسط مشاوران بهین تدبیر

سیستم های مدیریت

 1.   کارگاه تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO 9001:2015
 2.  کارگاه شناخت محیط سازمان (بر اساس الزامات استاندارد ISO 9001:2015)
 3. کارگاه تحلیل محیط سازمان (از منظر ریسک های کسب و‌ کار، کیفیت و مالی)
 4. مدیریت فرآیندها با رویکرد مدیریت ریسک (با توجه به الزامات استاندارد ISO 9001:2015)
 5. کارگاه مدیریت ریسک بر اساس استاندارد
  ISO 31000:2018
 6. پایش فرآیندها و تحلیل داده ها
 7. نظام آراستگی محیط کار (5S)
 8. کارگاه تشریح الزامات و ممیزی داخلی IMS
  (ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018)
 9. کارگاه تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO 22000:2018
 10. تشریح الزامات استانداردهای مدیریت ارتباط، شکایت و رضایت مشتریان : 2018 ISO 10001-10002-10003-10004
 11. آشنایی با تدوین طرح کیفیت ISO 10005:2018
 12. آشنایی با سیستم مدیریت عملیات (OMS) با رویکرد مدیریت ریسک (براساس IOGP-Report 510:2014)
 13. مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ISO 10006:2017

آزمایشگاهی

 1. کارگاه تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO/IEC 17025:2017
 2.   کارگاه قانون تصمیم گیری برای ارزیابی انطباق الزامات با مشخصات آزمون (با توجه به الزامات جدید استاندارد 17025:2017)
 3. تضمین اعتبار نتایج اندازه گیری (بر اساس استاندارد 17025:2017)
 4. آزمون عملکرد محیط های کشت
 5. تربیت کارشناس تضمین کیفیت آزمایشگاه تایید صلاحیت
 6. کاربرد مینی تب در تضمین کیفیت نتایج
 7. کارگاه برآورد عدم قطعیت اندازه گیری
 8. کارگاه برآورد عدم قطعیت با استفاده از تکرار پذیری، تجدید پذیری و بایاس (روش بالا به پایین) قابل کاربرد در آزمون های شیمی و دستگاهی
 9. کارگاه برآورد عدم قطعیت اندازه گیری – اختصاصی آزمون های میکروبیولوژی
 10. کارگاه آشنایی با ANOVA و کاربرد آن در اعتبارسنجی نتایج آزمون
 11. تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری (MSA)
 12. اصول و مفاهیم اندازه شناسی و کالیبراسیون
 13. کاربرد کالیبراسیون در آزمایشگاه های شیمی و آب
pay attention

HSE

 1.  کارگاه تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO45001:2018
 2. کارگاه تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO14001:2015
 3. مدیریت ریسک (از منظر HSE)
 4. کارگاه مدیریت ریسک بر اساس مدل Financial, HAZOP, FMEA, Kent
 5. کارگاه آشنایی با روش های ارزیابی ریسک های HSE
 6. مدیریت بحران و وضعیت اضطراری
 7. اصول HSE پیمانکاران
 8. اصول HSE در آزمایشگاه
 9. ایمنی کار در ارتفاع
 10. ایمنی جوشکاری و برش کاری
 11. اصول ایمنی در انبار و نگهداری مواد شیمیایی

صنعتی و انرژی

 1. کارگاه تشریح الزامات و ممیزی داخلی IATF 16949:2016
 2. تجزيه و تحليل سيستم هاي اندازه گيريMSA (مقدماتي و پيشرفته)
 3. كنترل فرايند آماري SPC (مقدماتي و پيشرفته)
 4. طراحي بر آزمايشات DOE (آماره مهندسي)
 5. نهادينه نمودن توابع كيفيت QFD
 6. کارگاه تجزيه و تحليل حالات خرابي و تاثيرات آن FMEA خودرویی
 7. کارگاه تشریح الزامات سیستم مدیریت انرژی بر اساس ISO 50001
 8. آشنایی با مفاهیم اولیه در صنعت سیم و کابل
 9. محاسبات مواد بری سیم و کابل
 10. محاسبات قیمت تمام شده سیم و کابل
 11. طراحی انواع کابل
 12. اصول کار ماشین های تابنده در صنعت سیم و کابل

ارزیابی انطباق

 1. کارگاه تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO/IEC 17020: 2012
 2. کارگاه تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO/IEC 17065:2012
 3. آشنایی با مدارک مورد استفاده در بازرسی
 4. بازرسی دیداری قبل و بعد از حمل PSI , DI
 5. بازرسی مطابقت کالا با استاندارد VOC/CBCA

مدیریت منابع انسانی

 1. مدیریت عملکرد کارکنان سازمان
 2. کارگاه تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم
 3. مدیریت آموزش بر اساس ISO 10015:2019
 4. آموزش برای آموزش دهندگان (TTT)
 5. کارگاه تربیت ارزیاب کانون ارزیابی و توسعه
library