شرکت گروه صنایع افق البرز، در زمینه تولید سیم و کابل فشار ضعیف فعالیت می نماید.
– مشاوران بهین تدبیر از سال 1397 تا کنون خدمات طراحی، استقرار، بهبود و نگهداری استاندارد ISO 9001:2015 را به گروه صنایع افق البرز ارائه می نماید.