شرکت آراپوش گستر، در زمینه تولید تیوپ های چند لایه پلیمری فعالیت می نماید.
– ما در سال های 1382-1384 خدمات طراحی و استقرار استاندارد ISO 9001:2000 را به شرکت آراپوش گستر ارائه نمودیم و این سازمان موفق به دریافت گواهینامه گردید.